text

Fleece

black
white
red
red
black
black

Embroidery

on polar
on polar